Aytəkin Əvdil qızı Tağıyeva

Aytəkin Əvdil qızı Tağıyeva

13.06.2023

21.06.2023-cü il tarixində 3212.01 ixtisasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.