Akad. Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 99 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans!