MOM-nin həkimləri Naxçıvanda

MOM-nin həkimləri Naxçıvanda

26-27 yanvar 2018-ci il tarixində akademik Z.Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkim heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhali arasında oftalmoloji müayinələr aparmışdır. Diabetik retinopatiyası olan xəstələrə panretinal lazer koaqulyasiya olunmuş və 17 xəstədə cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur.