"Qlaukomanın müasir diaqnostika və müalicəsi" adlı elmi-praktiki konfrans keçiriləcək.

"Qlaukomanın müasir diaqnostika və müalicəsi" adlı elmi-praktiki konfrans keçiriləcək.