Salihova Kamilə Mustafa qızının 25.06.2021-ci il tarixində müdafiəsi keçiriləcək.