Həsənova Nigar Adil qızı

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi işin adı: "Azərbaycanda anadangəlmə qlaukomalı uşaqlarda görmə orqanının reabilitasiyası üçün erkən diaqnostika və kompleks müalicə tədbirlərinin hazırlanması" - 19.05.2017