Hacıyeva Bənövşə Xəqani qızı

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi işin adı: "Antiangiogen terapiyanın gözün topo-morfoloji və funksional parametrlərinə təsiri" - 09.12.2016