AzTv xəbər. TCOD və AOC. Gənc oftalmoloqların 14-cü beynəlxalq konfransı