Axundova Lalə Ələkbər qızı

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi işin adı: "Torlu qişanın reqmatogen qopmalarının müasir mikroinvaziv cərrahiyyəsi və makulyar sahənin proliferativ vitreoretinopatiya problemi" - 08.12.2017