10-16 fevral 2020-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2432 xəstə müraciət etmişdir.

10-16 fevral 2020-ci il tarixlərində akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə 2432 xəstə müraciət etmişdir.

19.02.2020

Mərkəzimizdə gün ərzində 117 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 31 xəstə
 • Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 5 xəstə
 • İntravitreal əməliyyatlar: 14 xəstə
 • Antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatlar: 6 xəstə
 • Eksimer-lazer: 15 xəstə
 • Yaranın cərrahi işlənməsi: 3 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 9 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 3 xəstə
 • Plastik əməliyyatlar: 4 xəstə
 • Törəmənin xaric olunması: 1 xəstə
 • İntravitreal inyeksiya: 64 xəstə
 • Və digər ambulator əməliyyatlar.

Masallı filialına 268 xəstə müraciət etmişdir. 29 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • Kataraktanın Fakoemulsifikasiyası+İOL implantasiyası: 10 xəstə
 • İkincili İOL implantasiyası: 2 xeste
 • Kataraktanın ektrakapsulyar ekstraksiyası+İOL implantasiyası: 6 xəstə
 • Dakriosistorinostomiya: 4 xəstə
 • Pteriqiumun götürülməsi: 4 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 4 xəstə

Gəncə filialına 257 xəstə müraciət etmişdir. 34 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur:

 • İntravitreal inyeksiya: 24 xəstə
 • Çəpgözlüyün korreksiyası: 1 xəstə
 • Panretinal lazer koaqulyasiya: 9 xəstə

Şəki filialına 184 xəstə müraciət etmişdir. 0 cərrahi əməliyyat icra olunmuşdur: