Balayeva Ruhəngiz Niyazi qızı

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi işin adı: "Azərbaycanda gözün əlavə aparatının yenitörəmələri" - 04.11.2016